Вести

Datum: 25.11.2022

Usvojene Liste preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2022/23. godinu

Datum: 24.11.2022

Usvojene Liste preliminarnih rezultata po Konkursu za nagrađivanje srednjoškolaca za postignute rezultate na takmičenjima u 2021. godini


Top