STIPENDISTI FONDA ZA MLADE TALENTE FINALISTI AMCHAMPS PROGRAMA

U polufinalnom nadmetanju druge generacije jedinstvenog edukativnog programa Američke privredne komore u Srbiji, „AmChamps – Mladi lideri promena“, četiri mentorska para plasirala su se u finale zahvaljujući najbolje ocenjenom radu na studiji slučaja, koji je pripremila kompanija Ernst & Young. Priliku da osvoje stipendije za pohađanje MBA programa u Cotrugli poslovnoj školi, kao i učešće u programu zapošljavanja Delta Holding-a i besplatan kurs stranog jezika u školi Berlitz imaće: Martina Petrović i Jovan Praštalo, Ana Petonjić i Jelena Lučić, Marina Petrović i Aleksan  dra Dimić, Đorđe Vuksanović i Ana Kaloperović.

Finalisti AmChamps programa

Finalisti će imati zadatak da kreiraju specijalne projekte uz mentorsku podršku članova Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji (AmChamp). Tome je prethodilo 8 meseci napornog rada, takmičenja i odličnog druženja, 20 predavanja, radionica i vannastavnih aktivnosti, 15 urađenih domaćih zadataka i napisanih članaka i puno konkretnih veština i praktičnih znanja za dalju karijeru.

Drugu generaciju programa „AmChamps – Mladi lideri promena“ čini 20 vrhunskih studenata Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom 20 uspešnih mladih menadžera kompanija članica AmChamp -a. Cilj ovog programa je da kroz mentorski rad u parovima student-mladi menadžer, polaznici steknu neophodne veštine i dobiju praktična znanja koja im omogućavaju da nastave da se razvijaju i napreduju u svojim karijerama, ili da brže dođu do prvog zaposlenja.

U programu Američke privredne komore u Srbiji, „AmChamps – Mladi lideri promena“ učestvovali su i stipendisti Fonda za mlade talente, a među finalistima su upravo i Dositeje koje su Fond za mlade talente u ovom programu predstavljale na najbolji način.

Partneri

Top