STIPENDISTI FONDA DOBITNICI STIPENDIJE FRANCUSKE VLADE

Stipendisti Fonda za mlade talente Republike Srbije, koji nastavljaju master ili doktorske studije u Francuskoj, su i ove godine na osnovu potpisanog Protokola o poslovnoj saradnji Ministarstva omladine i sporta sa Francuskim institutom u Srbiji postali i stipendisti Francuske Vlade.

Saradnjom između Ministarstva omladine i sporta i Francuskog instituta u Srbiji najboljim studentima – stipendistima Fonda za mlade talente, koji su upisani na program master i doktorskih studija iz oblasti inženjerstva, prirodnih nauka, prava ili političkih nauka, se omogućava da dobiju i stipendiju Francuske Vlade koja pokriva administrativne troškove upisa na fakultet, socijalnu zaštitu, obavezna osiguranja, kao i troškove smeštaja.

Obostranim stipendiranjem 20 studenata – stipendista Fonda koji u školskoj 2015/16. godini nastavljaju svoje studije na univerzitetima u Francuskoj nastavljena je uspešna saradnja između Ministarstva omladine i sporta i Francuskog instituta u Srbiji i kontinuirano zajedničko stipendiranje najboljih studenata u Francuskoj. Od 2013. godine do danas više od 60 studenata koji su dobili stipendiju Fonda za mlade talente za studije u Francuskoj su postali i stipendisti Francuske Vlade, a zajedničkom podrškom uspešnim akademcima Ministarstvo omladine i sporta, Francuski institut u Srbiji i Francuska ambasada u Srbiji nastavili su odličnu saradnju u cilju podrške akademskom usavršavanju i mobilnosti mladih.

Ministarstvo omladine i sporta - Fond za mlade talente Republike Srbije potpisali su Protokol o poslovnoj saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji 11. juna 2013. godine. Tom prilikom je potpisana i Izjava o namerama sa Francuskom ambasadom u Srbiji, a na osnovu Spozaruma o strateškom partnerstvu i saradnji između Vlade Republike Francuske i Vlade Republike Srbije, potpisanom u Parizu 8. aprila 2011. godine u cilju unapređivanja razvoja trajne univerzitetske, naučne i ekonomske saradnje između Francuske i Srbije i povratka srpskih studenata u Srbiju po završetku studija u Francuskoj.

Listu dobitnika stipendije Fonda za mlade talente i stipendije Francuske Vlade možete preuzeti OVDE.

Partneri

Top