PRAKSA U ODELjENjU MARKETINGA KOMPANIJE BUCK

Obaveštavamo sve zainteresovane stipendiste Fonda za mlade talente Republike Srbije da kompanija Buck realizuje program prakse za stipendiste Fonda sa mogućnošću dužeg radnog angažovanja u ovoj kompaniji .

Praksa će se obavljati u trajanju  do mesec dana, u prostorijama kompanije Buck u Beogradu. Stipendisti će imati mogućnost da steknu praktično znanje radom kroz istraživanje tržišta i sistematizaciju klijenata iz postojeće baze kompanije, pri Odeljenju za marketing.

Mogućnost apliciranja za vršenje stručne prakse imaju stipendisti Fonda koji su završili studije, ili studenti završnih godina društvenih i tehničkih fakulteta.

Neophodna znanja su proaktivnost i kreativno razmišljanje, dobro znanje engleskog i još jednog stranog jezika, kao i interesovanje i poznavanje elektronskog i međunarodnog marketinga istraživanje i obrada tržišta.

Svi zainteresovani kandidati za obavljanje stručne prakse, mogu dostaviti svoje biografije najkasnije do srede, 25. marta 2015. godine, na mejl adresu  jelena.ilic@mos.gov.rs, a potom će predstavnici firme Buck kontaktirati izabrane kandidate radi realizacije prakse.

Buck je proizvođač rasvetne opreme sa sedištem  u Beogradu. Kompanija posebnu pažnju posvećuje na intelektualnom kapitalu zaposlenih, inovativnosti u dizajnu i tehnologiji, za šta je ova kompanija dobila desetak međunarodnih nagrada (IF Design Award, Red Dot Design Award, Good Design Award, nagrada Privredne komore Beograda, Ernst& Young Preduzetnik godine 2012, Najbolji poslodavac 2014- Infostud).

Partneri

Top