ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ У ЧЕТВРТАК, 20. ДЕЦЕМБРА

Обавештавамo добитнике стипендије по Конкурсу за стипендирање најбољих студената другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима за школску 2018/19. годину да је Радна група Фонда на мејл адресе наведене у пријавама добитника стипендија упутила информацију о терминима за потписивање уговора, важним питањима за закључење уговора и пример уговора о стипендирању.

Потписивање уговора о стипендирању обавиће се у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, пети спрат, сала 533, у четвртак 20. децембра 2018. године у следећим терминима:

 • студенти са почетним словом презимена А, Б, В, Ж и Е од 9 до 10 часова;
 • студенти са почетним словом презимена Г, Д, Ђ, И, Л, У и Ч од 10 до 11 часова;
 • студенти са почетним словом презимена Ј, К, О, Х и Џ од 11 до 12 часова;
 • студенти са почетним словом презимена М, Љ и Ш од 12:00 до 13:00 часова;
 • студенти са почетним словом презимена П, Р и Т од 13:00 до 14:00 часова;
 • студенти са почетним словом презимена З, Н, С, Ћ, Ф и Ц од 14:00 до 15:00 часова

Радна група Фонда за младе таленте подсећа добитнике стипендијe да приликом потписивања уговора о стипендирању обавезно са собом понесу важећа лична документа ради идентификације (лична карта или пасош) и копију картице личног динарског текућег рачуна ради провере података у уговору.

За потписивање уговора обавезно је лично присуство добитника стипендије. У изузетним и оправданим случајевима (болест стипендисте или оправадано одсуство) потписивање уговора може обавити особа која има оверено овлашћење за потписивање уговора о стипендирању.

Овлашћено лице на дан закључења уговора треба да донесе следећа документа:

 1. оверено овлашћење (оригинал документ);
 2. једну копију овлашћења (копија не мора да се оверава);
 3. своју личну карту;
 4. податке о добитнику стипендије у чије име потписује уговор. Подаци о добитнику (а не документа) које овлашћено лице треба да има су:
 • подаци из личне карте/пасоша (ЈМБГ добитника стипендије, адреса, општина и место пребивалишта, а не боравишта);
 • број динарског текућег рачуна добитника стипендије;
 • назив факултета и универзитета на ком је добитник стипендије завршио целокупне основне академске студије или минимум једну годину основних академских студија у Републици Србији;
 • степен студија и назив универзитета на ком је добитник стипендије уписан у школској 2018/19. години, као и држава у којој студира

Обавештавамо још једном добитнике стипендије да је потписивање уговора предвиђено искључиво у наведеном термину како би се у што краћем року припремили налози за исплату стипендија за све добитнике.

Подсећамо добитнике стипендије или овлашћена лица  да је приликом доласка на потписивање уговора о стипендирању у Палату Србија неопходно да буду адекватно обучени ради несметаног уласка у зграду (недозвољен улазак у тренерци и спортској опреми).

            Још једном вам свима честитамо на стипендији Доситеја!

Партнери

Top