ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДИЈА У ИНОСТРАНСТВУ

Министарство омладине и спорта – Фонд за младе таленте обавешетава добитнике стипендије Фонда да ће се у петак, 12. децембра 2014. године обавити потписивање Уговора о стипендирању по Конкурсу за стипендирање најбољих студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније, Европске асоцијације за слободну трговину и на водећим светским универзитетима, за школску 2014/15. годину.

potpisivanje_fond

 Потписивање Уговора о стипендирању обавиће се у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, 3 спрат, у канцеларијама које су наведене у позивима упућеним свим добитницима стипендије путем мејла.

Радна група Фонда за младе таленте подсећа добитнике стипендијe да приликом потписивања Уговора о стипендирању обавезно са собом понесу важећа лична документа ради идентификације (лична карта или пасош) и платну картицу банке у којој имају отворен лични динарски текући рачун на своје име ради провере података и броја рачуна у Уговору о стипендирању.

За потписивање Уговора о стипендирању обавезно је лично присуство добитника стипендије. У изузетним и оправданим случајевима (болест стипендисте или оправадано одсуство) потписивање Уговора о стипендирању може обавити особа са овереним овлашћењем за потписивање уговора о стипендирању. Овлашћено лице мора са собом имати:овлашћење, личну карту, личне податке и број текућег рачуна добитника стипендије, у чије име потписује Уговор о стипендирању.

Фонд за младе таленте још једном честита свим добитницима стипендије.

Партнери

Top