OBUKA ZA STIPENDISTE FONDA ZA RAZVOJ STARTAPA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Fond za mlade talente obaveštava stipendiste Fonda da je obezbeđen set obuka s ciljem promocije ekološkog preduzetništva i nastojanja da se mladima olakša pristup tržištu rada u ovoj obla sti.

Obuka za razvoj startapa u oblasti zaštite životne sredine je deo projekta „Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine koji finansira Globalni fond za životnu sredinu, a realizuje UNDP u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, drugim ministarstvima i institucijama Republike Srbije.

Obuka će biti realizovana u periodu od maja do oktobra 2017. godine u Beogradu, a samo učešće na obuci je besplatno. Kroz seriju obuka, mladi će imati priliku da se upoznaju sa osnovama ekološkog preduzetništva, da razviju svoje preduzeničke sposobnosti, da pripreme biznis plan za pokretanje ekološkog startapa, identifikuju pristupe izvorima finansiranja i promovišu svoje startapove.

Poziv za obuku dostupan je preko sledećeg linka:

http://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/presscenter/articles/2017/04/12/obuka-za-razvoj-startapa-u-oblasti-za-tite-ivotne-sredine.html. Prijave se podnose do 26. aprila 2017. godine.

Poziv za ponošenje ponude za realizaciju obuke dostupan je preko sledećeg linka:

http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/operations/procurement/.

Rok za podnošenje dokumentacije je 21. april 2017. godine.

 

Partneri

Top