NIS ŠANSA – PRVO RADNO ISKUSTVO ZA TRI STIPENDISTKINjE FONDA

I ove godine stipendisti Fonda za mlade talente Republike Srbije su na osnovu potpisanog Protokola o saradnji Ministarstva omladine i sporta sa kompanijom NIS a.d. Novi Sad učestvovali u programu NIS Šansa 2014, u cilju sticanja prvog radnog iskustva.

16-ugovorifotografija preuzeta sa www.nis.eu

Nakon pregleda pristiglih biografija i obavljenih razgovora sa kandidatima, komisija kompanije NIS je od strane prijavljenih stipendista odabrala 3 kandidatkinje koje su 1. jula 2014. potpisale svoje prve Ugovore o radu na period od godinu dana.

Svoje prvo zaposlenje u kompaniji NIS ostvarile su Ivana Durkalić, koja sada radi na Odeljenju za tehnološki transport, Nevena Nešić koja se nalazi na poziciji Saradnika za planiranje i analitiče poslove u Bloku energetike i Tijana Avramov u Odeljenju za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo.

Stipendistkinje Fonda koje su započele svoj radni i profesionalni angažman u NIS-u izrazile su zadovoljstvo uslovima i mogućnostima koje im pruža rad u kompaniji koja je vodeći snabdevač naftnim derivatima u Srbiji i u regionu.

Protokol o saradnji između Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente i kompanije NIS a.d. Novi Sad zaključen je 6. februara 2013. godine na period od četiri godine. Saradnja Fonda za mlade talente i kompanije NIS podrazumeva zapošljavanje diplomiranih stipendista Fonda u skladu sa potrebama i mogućnostima kompanije, organizovanje stručnih praksi i radionica za stipendiste Fonda, kao i organizovanje letnjeg kampa u Bečićima za nagrađene učenike srednjih škola.

Na osnovu potpisanog protokola realiziovano je više programa u kojima su učestvovali stipendisti Fonda za mlade talente, među kojima su najznačajniji NIS Šansa 2013, letnja studentska praksa u NIS-u za stipedniste Fonda, odabir stipendiste Fonda na mesto asistenta u Kabinetu generalnog direktora kompanije, realizacija radionice za stipendiste Fonda u maju 2013. godine u Novom Sadu, učešće nagrađenih učenika srednjih škola na letnjem kampu u Bečićima, kao i upravo završen projekat NIS Šansa 2014.

Partneri

Top