NAKON DODATNOG RAZMATRANjA DODELjENO JE JOŠ PET STIPENDIJA ZA STUDIJE U INOSTRANSTVU

Na 55. sednici Fonda za mlade talente, održanoj 16. decembra 2014. godine doneta je Odluka o dopuni Liste dobitnika stipendije po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2014/15. godinu.

Na sednici Fonda razmatrane su prijave 11 kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i imaju potpunu dokumentaciju a za koje je Stručna komisija predložila dodatne kriterijume za njihovo rangiranje kako bi se stipendirao maksimalan predviđeni broj studenata na studijama u inostranstvu.

Stručna komisija je razmotrila nekoliko kriterijuma na osnovu kojih je utvrdila predlog da se pet kandidata uvrste na Listu dobitnika stipendije po navedenom konkursu. Prilikom dodatnog rangiranja prednost su imali kandidati koji prvi put apliciraju za stipendiju Fonda za mlade talente, koji su jednu ili više od jedne godine završili na fakultetima u Republici Srbiji i koji su upisani na univerzitet koji se nalazi na Listi vodećih svetskih univerziteta koja je sastavni deo Konkursa.

Fond za mlade talente je u skladu sa navedenim usvojio Listu od dodatnih pet kandidata koji su uvršteni na Listu dobitnika stipendije Fonda po navedenom konkursu čime je stipendiran maksimalan broj od 500 studenata koji je previđen Odlukom o obrazovanju Fonda. Listu možete preuzeti ovde.

Navedena lista je objavljena na internet stranici Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije –  www.fondzamladetalente.rs.

Partneri

Top