NAJAVA ODRŽAVANjA 53. SEDNICE FONDA ZA MLADE TALENTE

Fond za mlade talente Republike Srbije održaće, u petak, 7. novembra 2014. godine 53. sednicu, kojom će predsedavati ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i na kojoj će biti usvojena Lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova konkursa i/ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2014/15 godinu.

Dositeja-logo-final

Ovogodišnji konkurs za stipendiranje studenata koji svoje studije nastavljaju u inostranstvu na nekom od prestižnih fakulteta privukao je veliko interesovanje studenata. Po navedenom konkursu je pristiglo 570 prijava, a po objavljivanju preliminarnih rezultata i roka za primedbe, usvajanje Liste dobitnika stipendija po navedenom konkursu i isplata stipendija očekuje se početkom decembra.

Partneri

Top