MOGUĆNOST ZAPOSLENjA STIPENDISTA FONDA U KOMPANIJI TIGAR TYRES

Ministarstvo omladine i sporta i Fond za mlade talente Republike Srbije obaveštavaju stipendiste Fonda da u kompaniji Tigar Tyers postoji potreba za zaposlenjem 15 kandidata na poziciji junior engineer u gradu Pirotu.

Oglas je namenjen pre svega stipendistima Fonda koji su na završnim godinama ili su  svoje studije završili na Fakultetu organizacionih nauka, Elektrotehničkom fakultetu, Mašinskom fakultetu u Nišu, Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Elektronskom fakultetu u Nišu, Tehnološkom fakultetu, Građevinskom fakultetu, ali je takođe namenjen i srodnim fakultetima i kandidatima koji stiču zvanje inženjera po završetku studija.

Više informacija o neophodnim kvalifikacijama i uslovima koje kandidati moraju ispuniti i opisu posla možete pogledati OVDE.

Svi kandidati koji žele da apliciraju za poziciju  junior engineer u kompaniji Tigar Tyers neophodno je da prijavu izvrše putem sajta www.manpower.rs – broj oglasa je 367, i  dostave svoje biografije na mejl vladimir.javor@mos.gov.rs najkasnije do 25. maja 2015. godine, do 15 časova.

Prijave podnete nakon tog perioda se neće uzimati u razmatranje.

Partneri

Top