MOGUĆNOST LETNjE PRAKSE ZA STIPENDISTE FONDA U KOMPANIJI TELEKOM SRBIJA

Ministarstvo omladine i sporta obaveštava stipendiste Fonda za mlade talente da je kompanija Telekom Srbija i ove godine raspisala poziv za prijavljivanje na Program letnje prakse koji je namenjen dobitnicima stipendije Fonda.

Program letnje prakse podrazumeva uključivanje stipendista u konkretne projekte u oblasti razvoja usluga i servisa, kao i uključivanje u redovne radne procese u toku trajanja letnje prakse.

Praksa će se realizovati u periodu od 1. jula do 1. septembra 2015. godine i za navedeni period stipendistima su plaćeni troškovi prevoza.

Obrazovni profil kandidata za letnju praksu:

  • ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

 - Izborni modul: računarska tehnika i informatika

 - Izborni modul: telekomunikacije i informacione tehnologije

  • SAOBRAĆAJNI FAKULTET

 - Izborni modul : Telekomunikacioni saobraćaj i veze

  • FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

 - Izborni modul: Informacioni sistemi i tehnologije

Dodatna znanja i veštine:

  • Osnovno poznavanje operativnih sistema Windows i Linux
  • Poznavanje tehnologija mobilne telefonije (2G, 3G, 4G), mrežne tehnologije (Cisco, Cuniper, Firewall)

Svi zainteresovani stipendisti Fonda za mlade talente, koji ispunjavaju navedene uslove mogu dostaviti svoju biografiju najkasnije do 26. juna 2015. godine na mejl vladimir.javor@mos.gov.rs sa naznakom: Prijava za letnju praksu u kompaniji Telekom Srbija.

Nakon isteka roka za apliciranje predstavnici Direkcije za ljudske resurse Telekom Srbija će obaviti selekciju, razgovore i izbor kandidata za letnju praksu a imena kandidata koji će pohađati letnju praksu biće objavljena na sajtu Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente.

Partneri

Top