KONKURS ZA STIPENDIRANjE NAJBOLjIH STUDENATA U REPUBLICI SRBIJI - ZATVOREN

Konkurs za stipendiranje do 950 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 410 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:

- da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;

- da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;

- da su u školskoj godini za koju se konkurs raspisuje upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;

- za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente master akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;

- da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija;

- da nisu navršili 25 godina života - za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života - za studente master akademskih studija i studente integrisanih akademskih studija

Konkursnu dokumentaciju možete preuzetio OVDE.

 

 

Partneri

Top