KONKURS ZA STIPENDIRANjE NAJBOLjIH STUDENATA U INOSTRANSTVU - ZATVOREN

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica evropske unije i evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:

- da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;

- da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;

- da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;

- da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija; - da nisu navršili 27 godina života - za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina života – za studente studija trećeg stepena do datuma raspisivanja konkursa;

- da su najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili (položili sve ispite predviđene akdreditovanim studijskim programom za tu godinu studija) na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji;

- da su u školskoj godini  upisani na godinu koju pohađaju na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima.

Tekst konkursa, modele prijava na Konkurs, Listu vodećih svetskih univerziteta, izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka, primer ovlašćenja za potpisivanje ugovora i model ugovora o stipendiranju možete preuzeti OVDE.

 

 

Partneri

Top