FOND ZA MLADE TALENTE USVOJIO LISTU PRELIMINARNIH REZULTATA PO KONKURSU ZA STIPENDIRANjE STUDIJA U INOSTRANSTVU

Fond za mlade talente pri Ministarstvu omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je na 62. sednici, održanoj 10. novembra 2015. godine doneta Odluka o usvajanju Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i Liste kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova konkursa i/ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za stipendirnje najboljih studenata drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2015/16. godinu.

Na ovogodišnji konkurs Fonda za mlade talente, koji je trajao od 15. jula do 16. oktobra 2015. godine, prijavilo se ukupno 590 kandidata, a 375 studenata ispunjava sve uslove konkursa.

Lista preliminarnih rezultata objavljena je na internet stranici Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije – Fonda za mlade talente - www.fondzamladetalente.rs.

Rok za primedbe kandidata je 7 dana od dana objavljivanja Liste preliminarnih rezultata, odnosno do 19. novembra 2015. godine. Nakon roka predviđenog za primedbe, Fond za mlade talente usvojiće Listu dobitnika stipendije po navedenom konkursu. Ukoliko više od 500 kandidata ispuni sve uslove konkursa i dostavi potpunu dokumentaciju Fond za mlade talente će prilikom usvajanja Liste dobitnika stipendije kandidate rangirati u skladu sa kriterijumima objavljenim u tekstu Konkursa.

Uvid u listu preliminarnih rezultata konkursa možete izvršiti OVDE.

Partneri

Top