ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ПРЕДСТАВЉЕН НА САЈМУ СПОРТА

На Сајму спорта, на којем су се од 27. до 29. новембра представљали резултати и планови подршке спортистима, као и важност бављења спортом, о значају улагања у младе и њихово образовање и академско и стручно усавршавање, говорио је руководилац Фонда Милош Радосављевић.

IMG_0827

 Говорећи о значају Фонда за младе таленте у погледу финансијске и институционалне подршке државе ученицима средњих школа и студентима, координатор Радне групе Фонда се посебно осврнуо на активности и конкурсе Фонда који се односе на ученике средњих школа који постижу изузетне успехе на домаћим и међународним такмичењима из области спорта, као и спортисте који постижу изузетне академске резултате на домаћим и иностраним факултетима и универзитетима.

 „Фонд за младе таленте, који своје конкурсе реализује у оквиру Министарства омладине и спорта, важно је средство и инструмент у подршци младима. Кроз реализацију конкурса Фонда, држава показује бригу о младима, најбољи ученици и студенти добијају значајну финансијску помоћ, а Министарство омладине и спорта, кроз сарадњу са најбољим компанијама и институцијама омогућује младима стицање првих професионалних искустава“, истакао је Радосављевић.

IMG_0850

 Посебно је значајно што су презентацији Фонда за младе таленте присуствовали ученици средњих школа или студенти који су награђени и стипендирани за постигнуте спортске резултате. После презентације, садашњи и будући стипендисти Доситеје су наставили дружење, а представници Фонда за младе таленте су заједно са стипендистима обишли Сајам спорта и учествовали у низу сајамских садржаја.

Партнери

Top