FOND ZA MLADE TALENTE DODELIO 500 STIPENDIJA ZA INOSTRANSTVO

Na 63. sednici Fonda za mlade talente, održanoj 7. decembra 2015. godine kojom je predsedavao ministar omladine i sporta i predsednik Fonda Vanja Udovičić, doneta je Odluka o usvajanju Liste dobitnika stipendije po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2015/16. godinu.

Na ovogodišnji konkurs Fonda, koji je trajao od 15. jula do 16. oktobra 2015. godine, prijavio se 591 kandidat, a 500 se nalazi na Listi dobitnika stipendije. Zbog većeg broja kandidata koji ispunjavaju sve uslova konkursa pristupilo se rangiranju kandidata na osnovu kojeg je dodeljen maksimalan broj stipendija po navedenom konkursu. Prilikom  rangiranja u obzir je uzeto da li su kandidati upisali fakultet i univerzitet koji se nalazi na Listi vodećih svetskih univerziteta ili na Listi visokoškolskih ustanova iz oblasti umetnosti, da li su celokupne studije završili na fakultetima i univerzitetima u Republici Srbiji, koliko puta su aplicirali za stipendiju Fonda i uspešnost studiranja na osnovnim akademskim studijama.

Listu dobitnika stipendije možete preuzeti OVDE

Obaveštenja o iznosu stipendije po navedenom konkursu, kao i o terminima za potpisivanje Ugovora o stipendiranju sa dobitnicima stipendije biće blagovremeno objavljena.

Partneri

Top