DELEGACIJA KIRGISTANA U POSETI MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA

Ministarstvo omladine i sporta je u utorak, 24. novembra 2015. godine posetila delegacija mladih iz Kirgistana koju čine predstavnici Ministarstva rada, migracija i omladine, lokalnih samouprava i Instituta za razvoj mladih Republike Kirgistan. Inicijativa za posetu delegacije iz Kirgistana je došla preko predstavništva GIZ-a a na osnovu preporuke za postignute rezultate Srbije u oblasti omladinske politike. Prilikom posete Ministarstvu omladine i sporta predstavljeni su rad i dostignuća Ministarstva omladine i sporta, kao i Fonda za mlade talente Republike Srbije.

kirgistan2

Domaćini delegaciji iz Kirgistana, ispred Ministarstva omladine i sporta, bili su Vesna Vidojević, ispred Odseka za strateške, normativne i analitičke poslove u Sektoru za omladinu, koja je goste upoznala sa osovnim aktivnostima Ministarstva omladine i sporta iz oblasti omladinske politike, dok je Miloš Radosavljević, rukovodilac Fonda za mlade talente prisutne upoznao sa rezultatima i dostignućima Fonda za mlade talente Republike Srbije i programima podrške mladim talentima.

Tokom dvočasovnog srdačnog i prijateljskog razgovora razmenjena su iskustva u pogledu podrške mladima i primerima dobre prakse, a mlade kolege iz Kirgistana su se posebno interesovale o iskustvima u strateškom planiranju i implementaciji omladinske politike na lokalnom nivou, kao i u vezi sa strateškim okvirom i zakonodavnim rešenjima kojima su regulisani položaj i uloga mladih u Srbiji.

Partneri

Top