АНГАЖОВАЊЕ СТИПЕНДИСТА ФОНДА У КОМПАНИЈИ BUCK НА ПОЗИЦИЈИ МАШИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА

Oбавештавамо стипендисте Фонда да у компанији BUCK постоји потреба за запослењем на позицији машинског инжењера у Сектору за развој.

Оглас је намењен пре свега стипендистима Фонда који су завршили студије на Машинском факултету којима компанија BUCK нуди рад у иновативној фирми са врхунским производима, динамично и стимулативно окружење, могућност сталног усавршавања и добре услове за рад.

Стипендисти Фонда који аплицирају на наведену позицију неопходно је да испуњавају следеће услове:

 • - Завршен факултет са звањем машинског инжењера;
 • - Познавање рада у пакету CATIA, познавање основних рачунарских програма (Office paket);
 • - Три године радног искуства;
 • - Да имају жељу за напредовањем и праћењем нових технологија;
 • - Да су радознали и сналажљиви у решавању конструктивних и технолошких изазова.

Основна задужења била би:

 • - Анализа и самостална израда пројектне документације нових производа;
 • - Сарадња са кооперантима везана за развој алата нових производа;
 • - Kоординација реализације прототипова нових производа и нултих серија (CATIA моделима);
 • - Провера готовог производа и контрола усаглашености са документацијом;
 • - Анализа функционалности постојећих производа и технологија и иницирање унапређења;
 • - Израда техничке документације;
 • - Педантност и колегијалност приликом реализације активности;
 • - Поштовање интерног пословног бонтона.

Уколико испуњавате услове и желите да радите у фирми која је посвећена дизајну, осветљењу и  која извози на преко 35 тржишта на четири континента, пошаљите свој CV и мотивационо писмо на мејл jelena.ilic@mos.gov.rs најкасније до петка, 13. октобра 2017. године.

Кoмпанија BUCK врши селекцију кандидата и биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Партнери

Top