slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

Назив академије службено је уведен законом од 1. новембра 1886, али то не значи стварни почетак рада академије код Срба. Формално оснивање Краљевско-српске академије само је један од преломних момената у развитку научних друштава у Србији. Академија је била наследник имовине Српског ученог друштва и настављач његових задатака. Академија је, најзад, 1892, приликом спајања двеју институција, прихватила и чланове Српског ученог друштва као своје редовне или почасне чланове. Српско учено друштво (1864-1892) било је, међутим, само продужетак за кратко време суспендованог Друштва српске словесности (1841-1864). Отуда се развој Српске академије наука и уметности не може показати без учених друштава која јој претходе и из којих је произишла.Велики значај за живот и развитак Академије такође имају задужбине и фондови. www.sanu.ac.rs

Протокол о сарадњи између Министарства омладине и спорта – Фонда за младе таленте са Српском академијом наука и уметности (САНУ) закључен је 2. децембра 2009. године на неодређено време. Протокол о сарадњи подразумева да САНУ најбољим стипендистима Фонда за младе таленте изабраним према сопственим критеријумима и процедурама сачини препоруку која би им послужила за уписе и пријем на универзитете, институте, лабораторије и компаније за наставак усавршавања.