slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

Српска асоцијација менаџера

Српска асоцијација менаџера је пословна асоцијација, основана 2006. године у Београду, која је посвећена унапређењу пословног амбијента у Србији, промоцији регионалне сарадње, едукацији и јачању менаџерских капацитета  као и ефикасном повезивању професионалних менаџера у Србији и региону. САМ данас окупља преко 300 чланова, руководиоца успешних фирми и тимова од преко 80.000 запослених који годишње реализују посао вредан 12 милијарди евра. САМ је усмерен на континуирану сарадњу са Владом Републике Србије и њеним институцијама путем заједничких активности које имају за циљ побољшање привредног амбијента наше земље, борбу против сиве економије, подршку развоју предузетништва у Србији, као и едукацији и промоцији менаџерког кадра, са посебним акцентом на младе људе и младе менаџере.

 Меморандум о сарадњи потписан између Министарства омладине и спорта – Фонда за младе таленте и Српске асоцијације менаџера има за циљ успостављање међусобне сарадње и унапређење односа страна потписница ради ефикасније координације активности у процесу унапређења омладинске политике, обезбеђивања бољих услова за повећање запошљивости и запослености младих као и активних мера за спровођење ове активности, развијање програма за запошљавање младих у сарадњи са привредним субјектима, пружање подршке која омогућава младима стицање практичних знања, вештина и компетенција, као и програме самозапошљавања и предузетништва младих.