slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

Zepter

Zepter International је мултинационална компанија која производи, продаје и дистрибуира ексклузивне, висококвалитетне производе, углавном путем директне продаје, као и у сопственим продајним салонима. Од свог оснивања, Zepter International настоји да побољша квалитет живота људи широм света, тиме што ће постати део њиховог свакодневног живота. Компанија Zepter International је присутна у више од 40 земаља на пет континената која производи, продаје и дистрибуира висококвалитетне производе и која је своје пословање успешно проширила на област финансија и осигурања. Компанија поседује 7 фабрика смештених у Италији, Немачкој и Швајцарској, а више од 65 милиона људи годишње посети неку од Zepter презентација. http://www.zepter.rs

Протокол о сарадњи између Министарства омладине и спорта – Фонда за младе таленте и Zepter Intenational потписан је 11. фебруара 2014. године на период од четири године. Сарадња у смислу овог споразума подразумева да Zepter International стипендистима Фонда омогући праксу и радионице у циљу упознавања са одређеним функцијама и пословима компаније у циљу  стицања практичног искуства и знања, као и запошљавање стипендиста у складу са потребама и могућностима компаније.