slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

NIS GAZPROM NEFT

НИС је водећи снабдевач нафтним дериватима у Србији. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, као и промет широког асортимана нафтних деривата. НИС има две рафинерије – у Панчеву и Новом Саду, као и Погон за припрему и транспорт гаса у Eлемиру. НИС производи око 1,7 милиона условних тона нафте и гаса годишње, радећи на територији Србије, Анголе, Босне и Херцеговине. Седиште Kомпаније и њени главни производни капацитети налазе се у Републици Србији која, захваљујући свом географском положају, представља центар трговине и инвестиција на Балкану. http://www.nis.eu

Протокол о сарадњи између Министарства омладине и спорта – Фонда за младе таленте и компаније НИС а.д. Нови Сад закључен је 6. фебруара 2013. године на период од четири године. Сарадња Фонда за младе таленте и компаније НИС подразумева запошљавање дипломираних стипендиста Фонда у складу са потребама и могућностима компаније, организовање стручне праксе и радионица за стипендисте Фонда и организовање летњег кампа у Бечићима за награђене ученике средњих школа. На основу овог протокола реализиовано је више програма: НИС Шанса 2013, летња студентска пракса у НИС-у за стипеднисте Фонда, избор стипендисте Фонда на место асистента у Кабинету генералног директора компаније, обављање стручне радионице за стипендисте Фонда у мају 2013. године, као и учешће награђених ученика средњих школа на летњем кампу у Бечићима. У току је конкурс НИС Шанса 2014 на који се пријавило укупно 34 стипендиста и за који се очекују резултати о броју ангажованих стипендиста Фонда.