slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

Народна библиотека је основана 1832. године и најстарија је установа културе у Србији. Настала је као својеврсни депозит књига, затим била библиотека у саставу (Књажевско-типографијска библиотека, Библиотека Попечитељства просвештенија), након тога је окупила више библиотека јавних и државних надлештава и откупила неколико приватних библиотека (Лукијана Мушицког, Јосипа Шлезингера), да би временом израсла у националну библиотеку. После 2000. године, Библиотека чини значајне кораке, у првом реду у отварању према свету, при чему Центар за међународну сарадњу добија интензивнију и значајнију улогу. Центар за научне информације иницира оснивање Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КОБСОН), који омогућава приступ великим електронским базама часописа са преко 6000 наслова. Покреће се велики број нових пројеката. Један од њих је и оснивање Центра Виртуелне библиотеке Србије (ВБС), који повезује електронске каталоге библиотека у Србији у јединствен узајамни електронски каталог. http://www.nb.rs/

Протокол о сарадњи између Министарства омладине и спорта – Фонда за младе таленте и Народне библиотеке Србије закључен је 28. октобра 2013. године на период од четири године. Протоколом о сарадњи стипендистима Фонда омогућене су бесплатне годишње чланске карте за коришћење електронске читаонице, бесплатна обука за  коришћење сервиса КоБСОН, обављање стручне праксе, волонтирање и запослење, а у складу са потребама и могућностима библиотеке.

У децембру 2013. године одржана је радионица за стипендисте Фонда под називом Народна библиотека Србије – 181 година мисије и заштита националне писане културне баштине“ којој је присуствовало више од 35 стипендиста Фонда.