slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК У БЕОГРАДУ

Научно-технолошки парк у Београду настао кроз сарадњу Владе Републике Србије –  Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Универзитета у Београду и града Београда са циљем да буде место које ће представљати језгро око ког ће се окупљати домаће и иностране технолошко развојне компаније. Научно-технолошки парк је настао с идејом стварања повољног амбијента за повезивање привреде и образовних и научно-истраживачких организација, за поспешивање трансфера знања и стимулисање развоја економије засноване на знању. Осим тога, Научно-технолошки парк подстиче развој start up компанија, јер ствара и развија окружење подстицајно у смислу иновација, технолошког развоја и конкурентности.

Научно-технолошки парк  је у првом реду намењен малим и новооснованим компанијама у развоју, а својим члановима нуди стручне и инфраструктурне услуге, као и помоћ у поспешивању компанијског развоја и раста. Као такав представља идеално окружење за све компаније које желе да учествују у стварању динамичне и интерактивне заједнице погодну за размену идеја, контаката и пословних прилика.