slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

Политика

„Политика” је најстарији и најутицајнији дневни лист у овом делу Европе. Први пут се појавила на београдским улицама око 14 часова 25. јануара 1904. године. По профилу, данас „Политика” спада у дневно-политичке новине које се држе високо-професионалних новинарских стандарда, лист који негује културу дијалога и слободу изражавања. Лист има више специјализованих редовних додатака, а међу њима посебно се издваја Култрурни додатак. „Политика” излази у три издања, са штампаним тиражом већим од сто хиљада. Продаје се у Србији и земљама бивше Југославије. www.politika.rs

Споразум о сарадњи потписан између Министарства омладине и спорта – Фонда за младе таленте Републике Србије и Политике подразумева пружање могућности за обављање стручног оспособљавања и усавршавања студената-стипендиста Фонда организовањем једне радионице у оквиру своје основне делатности. Радионица ће бити организована за 25 до 30 студената-стипендиста који ће се током трајања радионице упознати са целокупним процесом израде дневних новина.  Политика ће се превасходно определити за студенте Факултета политичких наука (новинарство), Филозофског факултета (српска књижевност и језик), Филолошког факултета, Факултета примењених уметности (примењена уметност и дизајн) и Факултета ликовних уметности (графички одсек).