slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

Телеком Србија а.д

Телеком Србија а.д. је модерна, у потпуности домаћа телекомуникациона компанија која већ 15 година има улогу лидера из области фиксне и моблине телефоније, интернета и мултимедије како у земљи тако и у региону.  Основан је 1997. године као први корак у процесу реструктуирања ПТТ система Србије. Телеком Србија негујући иноваторски дух, континуирано развија нова технолошка решења у корист корисника и природне средине, брине о високом квалитету неометане комуникације кроз богату понуду канала односно уређаја за преношење порука и својим друштвено одговорним понашањем помаже заједници да удруженим ресурсима ублаже слабости данашњице.
Од оснивања, Телеком Србија је међу визионарским фирмама и предузетницима тражио сараднике за пројекте који прате светске и намећу домаће трендове. Тако су данас део Телеком Србија Групе и Телекомова зависна предузећа: Telekom Srpske a.d., m:tel d.o.o., Telus a.d., Beograd, FiberNet d.o.o.,TS:NET BV i HD WIN (4 TV kanala Arena Sport).

http://www.telekom.rs

Спопразум о сарадњи између Министарства омладине и спорта – Фонда за младе таленте са компанијом Телеком Србија је потписан 19. јула 2013. године на период од четири године. Циљ споразума је пружање могућности за обављање стручне праксе у компанији Телеком Србија, а у складу са потребама компаније. Сарадња у смислу овог споразума подразумева да Телеком студентима – стипендистима Фонда, омогући стицање искуства и овладавање практичним вештинама коришћењем и обогаћивањем стечених теоријских и практичних знања ради препознавања и решавања конкретних питања и задатака који се појављују у реалном систему, а кроз упознавање са пословним процесима у Телекому. Стипендисти Фонда ће се кроз обавезну стручну и феријалну(летњу) праксу  упознати са стручним, организационим, економским и социјалним аспектима реалног пословног окружења и стицања практичних знања у циљу олакшавања преласка са академског школовања на професионални ангажман. У сарадњи са Фондом за младе таленте у Телеком Србија а.д. је организована радионица у јануару 2014. године којој је присуствовало више од 30 стипендиста.