Usvojene Liste preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2022/23. godinu

Na 108. sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije, održanoj 23. novembra 2022. godine, usvojene su preliminarne Liste po Konkursu za stipendiranje studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2022/23. godinu.

Dokumentaciju na Konkurs podnelo je 384 lica. Od ukupnog broja prijavljenih, 75 kandidata ispunjava sve uslove Konkursa, za 155 kandidata je u toku postupak provere statusa državljanstva, 153 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova Konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju, a jedno lice nema status kandidata, jer je dostavilo dokumentaciju bez prijave na Konkurs.

Svi kandidati koji su podneli prijave na Konkurs mogu podneti primedbe i dopunu dokumentacije po Konkursu najkasnije do 2. decembra 2022. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe i dopunu dokumentacije biće utvrđena Lista dobitnika stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije

Navedene liste istaknute su na internet prezentaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Liste možete preuzeti OVDE.

Model propratnog akta za dopunu dokumentacije možete preuzeti OVDE.

Partneri

Top