Usvojene Liste preliminarnih rezultata po Konkursu za nagrađivanje srednjoškolaca za postignute rezultate na takmičenjima u 2021. godini

Na 108. sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije, održanoj 23. novembra 2022. godine, usvojene su preliminarne Liste po Konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2021. godine.

Dokumentaciju na Konkurs podnelo je 1348 lica. Od ukupnog broja prijavljenih, 1162 kandidata ispunjava sve uslove Konkursa, 172 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova Konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju, a 14 lica nema status kandidata, jer su dostavili neblagovremene prijave i dokumentaciju bez prijave na Konkurs.

Svi kandidati koji su podneli prijave na Konkurs mogu podneti primedbe i dopunu dokumentacije po Konkursu najkasnije do 1. decembra 2022. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe i dopunu dokumentacije biće utvrđena Lista dobitnika nagrada Fonda za mlade talente Republike Srbije

Navedene liste istaknute su na internet prezentaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Liste možete preuzeti OVDE.

Model propratnog akta za dopunu dokumentacije možete preuzeti OVDE.

Partneri

Top