PROMENA TERMINA ODRŽAVANjA SEDNICE FONDA

Fond za mlade talente Republike Srbije obaveštava vas da je došlo do promene termina održavanja 53. sednice Fonda. Novi termin održavanja sednice zakazan je za 12. novembar 2014. godine sa početkom u 9 časova, a njom će predsedavati ministar omladine i sporta Vanja Udovičić .

Dositeja-logo-final

Podsećamo da će na 53. sednici biti doneta odluka o usvajanju Lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova konkursa i/ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2014/15 godinu.

Partneri

Top