PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLjIVANjE ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE U CREDIT AGRICOLE SERBIA

Ministarstvo omladine i sporta – Fond za mlade talente Republike Srbije obaveštava stipendiste da je u saradnji sa Credit Agricole Serbia pokrenut program stručnog usavršavanja u ovoj uspešnoj banci.

credit-agricole-580x250

Program pruža mogućnost plaćenog angažovanja stipendista Fonda u nekoj od ekspozitura banke u sledećim gradovima: Novi Sad, Leskovac, Kruševac, Ada, Zrenjanin, Subotica, Pančevo, Kikinda i Kragujevac. Stipendisti koji uspešno prođu selekciju i rangiranje obavljaće jednogodišnje plaćeno stručno usavršavanje u nekoj od navedenih ekspozitura Credit Agricole Serbia.

Pozicije, opise poslova i kvalifikacije koje su potrebne za obavljanje stručnog usavršavanja u Credit Agricole Serbia  možete preuzeti OVDE.

Svi kandidati koji žele da apliciraju na navedeni program mogu dostaviti svoje biografije na mejl vladimir.javor@mos.gov.rs, i da u naslovu mejla naznače poziciju za koju konkurišu.

Rok za dostavaljanje prijava je sreda, 18. februar 2015. godine do 12 časova. Prijave podnete nakon tog perioda se neće uzimati u obzir.

Partneri

Top