Nova šansa za mlade: U toku je prijavljivanje za realizaciju programa ,,Moja prva plata”

Nacionalna služba za zapošljavanje, na osnovu Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, raspisala je Javni poziv za realizaciju ovog  programa 20. avgusta 2021. godine . Javni poziv dostupan je na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs) i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).

Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou, i uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za mlade uključene u ovaj program.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju  radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca,  u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Pozivamo stipendiste Fonda za mlade talente koji su nezaposleni i koji ispunjavaju uslove iz poziva da se prijave za učešće u programu. Prijavljivanje je počelo 01. oktobra 2021. i trajaće do 31. oktobra 2021. godine i moguće je isključivo preko sajta   www.mojaprvaplata.gov.rs.

Molimo sve zainteresovane stipendiste Fonda za mlade talente da svoju zainteresovanost za učešće iskažu i Ministarstvu omladine i sporta na mejl fond@mos.gov.rs do 17. oktobra 2021. godine da bi im dostavili dodatne materijale o programu i aktivnostima koje se sprovode dok traje prijavljivanje.

Partneri

Top