46. SEDNICA FONDA ZA MLADE TALENTE

Fond za mlade talente Republike Srbije održaće, u petak, 8. novembra 2013. godine 46. sednicu, kojom će predsedavati ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i na kojoj će biti usvojena Lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova konkursa i/ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za stipendirnje najboljih studenata drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2013/14. godinu.

Od kada je prešao pod okrilje Ministarstva omladine i sporta 2008. godine, Fond za mlade talente nagradio je ili stipendirao više od 10.900 srednjoškolaca i studenata i za te namene izdvojio preko dve milijarde i devet stotina miliona dinara. Od osnivanja do danas, Fond za mlade talente je stipendirao blizu 1500 studenata koji su svoje školovanje nastavili na najboljim svetskim univerzitetima a za te namene država je izdvojila više od 1.2 milijarde dinara. Stipendije Fonda po ovom konkursu iznose do 1.250.000,00 dinara po studentu a svi stipendisti Fonda imaju ugovornu obavezu da po završetku studija najmanje pet godina rade u Republici Srbiji.

Partneri

Top