slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

УТВРЂЕНИ ТЕРМИНИ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ

Фонд за младе таленте Републике Србије обавештава добитнике стипендије Доситеја по Конкурсу за стипендирање до 900 студената завршне године основних академских студија и до 400 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2017/18. годину да ће се потписивање Уговора о стипендирању за школску 2017/18. годину обавити у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, први спрат, сала 129, у среду 25. априла, у четвртак, 26. априла и у петак 27. априла 2018. године у следећим терминима:

– студенти са почетним словом презимена А и Г уговор закључују 25. априла 2018. године у било које време, у периоду од 9 до 10 часова;

– студенти са почетним словом презимена Б и З уговор закључују 25. априла 2018. године у било које време, у периоду  од 10 до 11 часова;

– студенти са почетним словом презимена Р уговор закључују 25. априла 2018. године у било које време, у периоду од 11 до 11:45 часова;

– студенти са почетним словом презимена В и И уговор закључују 25. априла 2018. године у било које време, у периоду од 13:00 до 14:00 часова;

– студенти са почетним словом презимена Д и Ш уговор закључују 25. априла 2018. године у било које време, у периоду од 14:00 до 15:00 часова;

– студенти са почетним словом презимена Ђ, Е, Ж и Л уговор закључују 26. априла 2018. године у било које време, у периоду од 9:00 до 10:00 часова.

– студенти са почетним словом презимена Ј и О уговор закључују 26. априла 2018. године у било које време, у периоду од 10:00 до 11:00 часова.

– студенти са почетним словом презимена К и Љ уговор закључују 26. априла 2018. године у било које време, у периоду од 11:00 до 12:00 часова.

– студенти са почетним словом презимена М уговор закључују 26. априла 2018. године у било које време, у периоду од 12:00 до 14:30 часова.

– студенти са почетним словом презимена Н, Њ, Ћ, У, Џ уговор закључују 27. априла 2018. године у било које време, у периоду од 9:00 до 10:00 часова.

– студенти са почетним словом презимена П уговор закључују 27. априла 2018. године у било које време, у периоду од 10:00 до 11:30 часова.

– студенти са почетним словом презимена С уговор закључују 27. априла 2018. године у било које време, у периоду од 11:30 до 13:00 часова.

– студенти са почетним словом презимена Т, Ф, Х, Ц и Ч уговор закључују 27. априла 2018. године у било које време, у периоду од 13:00 до 14:30 часова.

Приликом потписивања Уговора о стипендирању за школску 2017/18. годину потребно је понети следећа документа ради провере података у Уговору:

  1. важећа лична документа ради идентификације (лична карта или пасош);
  2. копију картице личног динарског текућег рачуна или инструкције банке за уплату на лични динарски текући рачун добитника стипендије.

За потписивање уговора обавезно је лично присуство добитника стипендије. У изузетним и оправданим случајевима (болест стипендисте или оправдано одсуство) потписивање уговора може обавити особа која има оверено овлашћење за потписивање уговора о стипендирању.

Овлашћено лице потребно је да понесе следећа документа:

  1. оверено овлашћење и једну копију овлашћења;
  2. своју личну карту;
  3. копију картице текућег рачуна добитника стипендије или инструкције банке за уплату на динарски текући рачун добитника стипендије;
  4. копију личне карте/пасоша добитникa стипендије;
  5. ради провере података у уговору, овлашћено лице треба да има и податке о студијама добитника стипендије ‒ назив факултета и универзитета на ком је добитник стипендије уписан у школској 2017/18. години.

Још једном подсећамо добитнике стипендије Доситеја да се овера докумената врши у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15), односно код јавног бележника или у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије.

Сви добитници стипендије треба да имају у виду да је потписивање уговора предвиђено само у наведеном термину како би се у што краћем року припремили налози за исплату стипендија за све добитнике.

Такође, подсећамо да приликом доласка на потписивање уговора о стипендирању у Палату Србија добитници стипендије или овлашћена лица буду прикладно обучени ради несметаног уласка у зграду (недозвољен улазак у тренерци, спортској опреми, кратким панталонама, бермудама, шорцевима и мини сукњама).

Имајући у виду да је свим добитницима стипендије прослеђен мејл – обавештење са предлогом Уговора о стипендирању за школску 2017/18. годину, молимо све добитнике стипендије да пажљиво прочитају обавештење у целости и да Радној групи Фонда на адресу електронске поште jelena.brankovic@mos.gov.rs  обавезно потврде да ли су сагласни са предложеним уговором и да ли ће у предвиђеном термину доћи лично или ће друго лице по овлашћењу доћи на закључење Уговора о стипендирању за школску 2017/18. годину.

 

 

 


Коментари