slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

Обавештење стипендистима Фонда за студије у Републици Србији за школску 2016/17. годину

Обавештавамо стипендисте по Конкурсу за стипендирање до 850 најбољих студената завршних година основних академских студија и до 400 студената завршних година мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2016/17. годину да у складу са закљученим Уговором о стипендирању од 22. марта 2017. године, рок за завршетак године студија за коју је примљена стипендија истиче 22. марта 2019. године.

Подсећамо стипендисте да је у складу са закљученим уговором потребно доставити оверену копију уверења или дипломе о завршеним студијама предвиђеним уговором који је закључен најкасније до 22. априла 2019. године.

Подсећамо стипендисте да се овера докумената врши у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15).

Уз документ потребно је доставити пропратно писмо у ком треба навести име, презиме, датум рођења и напомену да је сврха достављања документа правдање уговорне обавезе на основу примљене стипендије за школску 2016/17. годину.

Документа је потребно доставити или у Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, Палата Србија, источно крило у писарницу Управе за заједничке послове републичких органа или послати путем поште на исту адресу.

Скенирана документа достављена на мејл се неће прихватити као ни неоверене копије уверења односно дипломе. Такође, подсећамо стипендисте да се конкурсна документација на конкурсе Фонда за наредне године не сматра правдањем Уговора о стипендирању за школску 2016/17. годину, те је у том смислу неопходно доставити горенаведени документ у сврху правдања наведеног уговора.

За све додатне информације потребно је послати упит на адресу marija.zerdo@mos.gov.rs

 

 


Коментари