slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

КОНКУРС ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ПОСТИГНУТЕ УСПЕХЕ НА ПРИЗНАТИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ – ЗАТВОРЕН

Фонд за младе таленте Републике Србије награђује ученике средњих школа за постигнуте успехе на признатим републичким и међународним такмичењима у претходној годину у односу на годину у којој се конкурс расписује ( у 2018. години расписује се конкурс за постигнуте резултате у 2017. години)

По овом конкурсу кандидат може бити награђен само једном наградом и то за најбољи постигнут резултат у највишем рангу такмичења одржаног у току календарске године за коју се конкурс расписује

У такмичења, у смислу овог конкурса, не убрајају се: смотре, турнири, ревије талената, дружине, секције, изложбе, конкурси, квизови и друге ваннаставне активности.

У зависности од висине обезбеђених средстава у буџету Републике Србије и броја кандидата који испуњавају све услове конкурса Фонд ће утврдити висине награда које ће се доделити у складу са Одлуком о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије.

 


Коментари