slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 

Вести

Обавештење стипендистима Фонда за студије у Републици Србији за школску 2016/17. годину

Обавештавамо стипендисте по Конкурсу за стипендирање до 850 најбољих студената завршних година основних академских студија и до 400 студената завршних година мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2016/17. годину да у складу са закљученим Уговором о стипендирању од 22. марта 2017. године, рок за завршетак године студија за коју је примљена стипендија истиче 22. марта 2019. године.

Подсећамо стипендисте да је у складу са закљученим уговором потребно доставити оверену копију уверења или дипломе о завршеним студијама предвиђеним уговором који је закључен најкасније до 22. априла 2019. године.

Подсећамо стипендисте да се овера докумената врши у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15).

Уз документ потребно је доставити пропратно писмо у ком треба навести име, презиме, датум рођења и напомену да је сврха достављања документа правдање уговорне обавезе на основу примљене стипендије за школску 2016/17. годину.

Документа је потребно доставити или у Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, Палата Србија, источно крило у писарницу Управе за заједничке послове републичких органа или послати путем поште на исту адресу.

Скенирана документа достављена на мејл се неће прихватити као ни неоверене копије уверења односно дипломе. Такође, подсећамо стипендисте да се конкурсна документација на конкурсе Фонда за наредне године не сматра правдањем Уговора о стипендирању за школску 2016/17. годину, те је у том смислу неопходно доставити горенаведени документ у сврху правдања наведеног уговора.

За све додатне информације потребно је послати упит на адресу marija.zerdo@mos.gov.rs

 

 

Фонд за младе таленте усвојио Листу прелиминарних резултата по Конкурсу за стипендирање до 950 најбољих студената завршне године основних академских студија и до 410 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2018/19. годину.

Министарство омладине и спорта – Фонд за младе таленте објавили су да je на 85. седници, одржаној 11. фебруара 2019. године, донета Одлука о усвајању Листе прелиминарних резултата по Конкурсу за стипендирање до 950 најбољих студената завршне године основних академских студија и до 410 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа за школску 2018/19. годину – чији је оснивач Република Србија.

На овогодишњи конкурс Фонда, који је трајао од 1. децембра 2018. до 31. децембра 2018. године, пријавило се укупно 1730 кандидата. Листу прелиминарних резултата чине Листа кандидата који испуњавају све услове Конкурса, Листа кандидата који су изјавом дали сагласност да државни орган прибави податке из службене евиденције и за које се тренутно проверава статус држављанства – а који су доставили сва обавезна документа предвиђена условима Конкурса, Листа кандидата који су одустали од права на закључење Уговора о стипендирању за школску 2018/19. годину у корист друге стипендије и Листа кандидата који не испуњавају услове конкурса и (или) имају непотпуну документацију.

Сви кандидати који су поднели пријаве на конкурс могу поднети примедбе Фонду за младе таленте најкасније до 19. фебруара 2019. године. Након рока предвиђеног за примедбе биће утврђена Листа добитника стипендије по Конкурсу.

Листа прелиминарних резултата Конкурса истакнута је на сајту Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.rs , као и информација о начину и роковима подношења примедби по наведеном конкурсу.

Листу можете погледати ОВДЕ.

Почела исплата стипендија студентима на студијама у иностранству

Министарство омладине и спорта обавештава стипендисте по Конкурсу за стипендирање најбољих студената студија другог и трећег степена на водећим светским и универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) за школску 2018/19. годину да је почела исплата стипендија.

Од када је у надлежности Министарства омладине и спорта, Фонд за младе таленте је стипендирао преко 4300 студената за академско усавршавање на најбољим универзитетима света. За десет година постојања додељено је преко 26500 награда и стипендија ученицима средњих школа и студентима Републике Србије и за те намене је утрошено преко 7,1 милијарди динара (бруто).

Фонд за младе таленте Републике Србије свим стипендистима жели пуно успеха у даљем школовању и усавршавању и срећне предстојеће празнике.

 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ У ЧЕТВРТАК, 20. ДЕЦЕМБРА

Обавештавамo добитнике стипендије по Конкурсу за стипендирање најбољих студената другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима за школску 2018/19. годину да је Радна група Фонда на мејл адресе наведене у пријавама добитника стипендија упутила информацију о терминима за потписивање уговора, важним питањима за закључење уговора и пример уговора о стипендирању.

Потписивање уговора о стипендирању обавиће се у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, пети спрат, сала 533, у четвртак 20. децембра 2018. године у следећим терминима:

 • студенти са почетним словом презимена А, Б, В, Ж и Е од 9 до 10 часова;
 • студенти са почетним словом презимена Г, Д, Ђ, И, Л, У и Ч од 10 до 11 часова;
 • студенти са почетним словом презимена Ј, К, О, Х и Џ од 11 до 12 часова;
 • студенти са почетним словом презимена М, Љ и Ш од 12:00 до 13:00 часова;
 • студенти са почетним словом презимена П, Р и Т од 13:00 до 14:00 часова;
 • студенти са почетним словом презимена З, Н, С, Ћ, Ф и Ц од 14:00 до 15:00 часова

Радна група Фонда за младе таленте подсећа добитнике стипендијe да приликом потписивања уговора о стипендирању обавезно са собом понесу важећа лична документа ради идентификације (лична карта или пасош) и копију картице личног динарског текућег рачуна ради провере података у уговору.

За потписивање уговора обавезно је лично присуство добитника стипендије. У изузетним и оправданим случајевима (болест стипендисте или оправадано одсуство) потписивање уговора може обавити особа која има оверено овлашћење за потписивање уговора о стипендирању.

Овлашћено лице на дан закључења уговора треба да донесе следећа документа:

 1. оверено овлашћење (оригинал документ);
 2. једну копију овлашћења (копија не мора да се оверава);
 3. своју личну карту;
 4. податке о добитнику стипендије у чије име потписује уговор. Подаци о добитнику (а не документа) које овлашћено лице треба да има су:
 • подаци из личне карте/пасоша (ЈМБГ добитника стипендије, адреса, општина и место пребивалишта, а не боравишта);
 • број динарског текућег рачуна добитника стипендије;
 • назив факултета и универзитета на ком је добитник стипендије завршио целокупне основне академске студије или минимум једну годину основних академских студија у Републици Србији;
 • степен студија и назив универзитета на ком је добитник стипендије уписан у школској 2018/19. години, као и држава у којој студира

Обавештавамо још једном добитнике стипендије да је потписивање уговора предвиђено искључиво у наведеном термину како би се у што краћем року припремили налози за исплату стипендија за све добитнике.

Подсећамо добитнике стипендије или овлашћена лица  да је приликом доласка на потписивање уговора о стипендирању у Палату Србија неопходно да буду адекватно обучени ради несметаног уласка у зграду (недозвољен улазак у тренерци и спортској опреми).

            Још једном вам свима честитамо на стипендији Доситеја!

Фонд за младе таленте доделио 473 стипендије за најбоље студенте Србије

473 најбољих студената Србије добило стипендије Фонда за младе таленте за академско усавршавање на најбољим универзитетеима света

На данашњој 84. седници Фонда за младе таленте „Доситеја“, донета је Одлука о усвајању Листе добитника стипендије по Конкурсу за стипендирање најбољих студената студија другог и трећег степена на водећим светским и универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) за школску 2018/19. годину.

На овогодишњи конкурс Фонда, који је трајао од 28. септембра до 1. новембра 2018. године, пријавило се 509 кандидата, а 473 кандидата се налази на Листи добитника стипендије.

Листу добитника стипендије можете преузети ОВДЕ.

Обавештења о износу стипендије по наведеном конкурсу, као и о терминима за потписивање Уговора о стипендирању са добитницима стипендије биће благовремено објављена.

Честитамо свим добитницима стипендије за студије и желимо успешне студије и академско усавршавање!