slide 10
slide 9
slide 6
slide 5
slide 4
 
 
 

Утврђени термини за потписивање уговора о стипендирању за студије у Републици Србији

Фонд за младе таленте Републике Србије усвојио новчани износ стипендије од 30.000,00 динара месечно по Конкурсу за стипендирање до 950 студената завршне године основних академских студија и до 410 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2018/19. годину за период од десет наставних месеци, почев од октобра 2018. године.

Информације о закључењу уговора, одредбама из Уговора о стипендирању за школску 2018/19. годину могу се добити само путем мејла, уколико се пошаље упит на адресу са које је примљено обавештење. Уговор можете погледати ОВДЕ.

У случају да студент није примио обавештење о закључењу Уговора о стипендирању за школску 2018/19. годину, потребно је да пошаље упит на адресу: fond@mos.gov.rs и у упиту обавезно да наведе име, презиме, датум рођења и напомену да није примљено обавештење које је Радна група послала 5. априла 2019. године добитницима стипендије.

Радној групи Фонда потребно је да сви добитници стипендије пошаљу мејл најкасније до 8. априла до 15 часова, на адресу са које су примили обавештење, у ком ће навести име, презиме, датум рођења добитника стипендије и следеће информације:

 1. сагласност на предметни уговор;
 2. потврду личног доласка или доласка другог лица по овлашћењу (у случају доласка другог лица по овлашћењу, потребно је навести име и презиме овлашћеног лица и потврду да ће друго лице донети потребна документа за закључење уговора);
 3. потврду да су наведени подаци у Листи добитника која је објављена на сајту fondzmladetalente.rs тачно унети (у случају да је неки од података нетачно написан, обавезно навести у мејлу исправан податак ради благовремене припреме);
 4. потврду да је број рачуна који је достављен у пријавној документацији динарски, а не девизни и да је рачун добитника стипендије активан.

Потписивање уговора о стипендирању обавиће се у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило у следећим терминима

среда 10. април 2019. године, сала 368, трећи спрат, у следећим терминима:

 • студенти са почетним словом презимена А, Ж и Љ од 9 до 10 часова;
 • студенти са почетним словом презимена Б и У од 10 до 11 часова;
 • студенти са почетним словом презимена В и Е од 11 до 12 часова;
 • студенти са почетним словом презимена Г и Ц од 12 до 13 часова;
 • студенти са почетним словом презимена Д и О од 13 до 14 часова;
 • студенти са почетним словом презимена Ђ, З и Х од 14 до 15 часова.

четвртак 11. април 2019. године, сала 233, други спрат, у следећим терминима:

 • студенти са почетним словом презимена Ј од 9 до 10:30 часова;
 • студенти са почетним словом презимена К од 10:30 до 12 часова;
 • студенти са почетним словом презимена Л и Н од 12 до 13:30 часова;
 • студенти са почетним словом презимена Р, Ћ и Ч од 13:30 до 14:30 часова;
 • студенти са почетним словом презимена Т од 14:30 до 15:00 часова.

петак 12. април 2019. године, сала 233, други спрат, у следећим терминима:

 • студенти са почетним словом презимена П од 9 до 10:30 часова;
 • студенти са почетним словом презимена М од 10:30 до 12:30 часова;
 • студенти са почетним словом презимена С од 12:30 до 14 часова;
 • студенти са почетним словом презимена Ф, И, Џ и Ш од 14 до 15 часова.

Радна група Фонда за младе таленте подсећа добитнике стипендијe да приликом потписивања уговора о стипендирању обавезно са собом понесу важећа лична документа ради идентификације (лична карта или пасош) и податке о броју динарског текућег рачуна ради провере података у уговору.

За потписивање уговора обавезно је лично присуство добитника стипендије. У изузетним и оправданим случајевима (болест стипендисте или оправадано одсуство) потписивање уговора може обавити особа која има оверено овлашћење за потписивање уговора о стипендирању.

Овлашћено лице на дан закључења уговора треба да донесе следећа документа:

 1. оверено овлашћење (оригинал документ – пример овлашћења налази се у прилогу мејла);
 2. једну копију овлашћења (копија не мора да се оверава);
 3. своју личну карту;
 4. податке о добитнику стипендије у чије име потписује уговор. Подаци о добитнику (а не документа) које овлашћено лице треба да има су:
 • подаци из личне карте/пасоша (ЈМБГ добитника стипендије, адреса, општина и место пребивалишта, а не боравишта);
 • број динарског текућег рачуна добитника стипендије;
 • степен студија, назив факултета и универзитета на ком је добитник стипендије уписан у школској 2018/19. години.

Пример овлашћења можете погледати ОВДЕ.

Приликом доласка на потписивање уговора о стипендирању у Палату Србија потребно је водити рачуна о кодексу понашања (недозвољен улазак у тренерци и спортској опреми).


Коментари